Türk Bayrağı

Türk Bayrağı

Bugün kullandığımız Türk bayrağının, mevcut rengi ve şekliyle ilk olarak 1844 yılında, Osmanlı Devleti tarafından kullanılmaya başlandığını biliyor muydunuz? Türkiye Cumhuriyetinin, kurulmasından uzunca bir süre sonra da,  29 Mayıs 1936’da resmi olarak Türkiye Cumhuriyetinin bayrağı olarak anayasada belirtilmiştir. Bunu takiben, 28 Temmuz 1937’de de,  27175 sayılı “Türk Bayrağı Nizamnamesi Kararnamesi” ile  Türk Bayrağı’nın kullanım şekilleri ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.

 

Elbette her millet bayrağını sever ve sayar. Ancak Türk bayrağı, diğer bayraklardan daha çok benimsenmiş ve  bırakın devlet kurumlarını, Türkiye’fr özel işyerlerinde ve hatta evlerde bile sıklıkla kullanılmış bir bayraktır. Milletin her kademesi tarafından benimsenmiş ve günlük hayata dahil edilmesinde geçirilen askeri dönemlerin de izlerin olabileceği yorumu yapılabilecek olsa da, Türk halkının gönlünde manevi  değeri tartışılmaz.