SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NDEN Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NDEN Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Belki daha önceden de duymuşsunuzdur; Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) tarafından, 2013-2014 akademik yılında, enerji sektöründe uzmanlaşmak isteyen, yönetici ve yönetici adayı profesyonellere yönelik olarak “Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı” başlatılmış.

Program katılımcıların ve enerji sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, üç temel ilke üzerine odaklanmış;

– Enerji çalışmalarının çok disiplinli (mühendislik, yönetim, politika, hukuk, çevre, finans vs.) bilgi içeriğini ve düşünme yaklaşımını öğrencilerine kazandırma,

– Uygulama becerilerini kazandırmak üzere, sektörün üst düzey yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmalarına imkan sağlama,

– Dönem içi ve dönem sonu proje çalışmaları ile enerji sektöründeki kurum ve kuruluşlar, profesyoneller ve bu alanda bilimsel araştırmalar sürdüren araştırmacı ve akademisyenler arasında işbirliğini sürekli kılacak bir üniversite-sanayi işbirliği platformu oluşturma.

Neden Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı?

Enerji sektöründeki insan kaynağı ihtiyacına ve ihtiyaç duyulan yetkinliklere yönelik olarak, sektörün temsilcilerinin önerileriyle aktif olarak katıldıkları bir sürecin sonunda geliştirilen programın amacını şöyle özetlemek mümkün:

Geleneksel ve yenilenebilir enerji sistemlerinin teknik özelliklerini, üstünlüklerini ve zayıflıklarını karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme,

Şirketlerde enerji portföyünü oluşturabilecek şekilde; teknik, ekonomik ve toplumsal faktörleri göz önüne alarak yatırım kararları verebilme,

Enerji projelerinin yatırım kararı öncesindeki fizibilite analizlerini hazırlayabilme,

Karar verme tekniklerini bilimsel olarak uygulayabilme,

Enerji arzı ve güvenliğini etkileyen faktörleri analiz edebilme,

Enerji sektöründeki hukuki düzenlemeler, ulusal ve uluslararası politikalar, teşvik ve destekler konusunda güncel bilgileri edinme,

Enerji sektörünün dinamiklerini, temel oyuncularını, gelecek dönem eğilimlerini, bu alandaki ulusal ve uluslararası politikaları analiz edebilme,

Elektrik dağıtımı ve piyasaların işleyişi konularında bilgi edinebilme,

Enerji yatırımlarında risk yönetimi, proje yönetimi ve paydaş iletişimi süreçlerini yönetebilme,

Teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge süreçlerinin yönetimi, şirket içi ve şirket dışı girişimcilik gibi konularda uzmanlaşabilme,

Uluslararası enerji pazarlarında iş geliştirme süreçlerini öğrenme, bu pazarların dinamiklerini ve karakteristiklerini analiz edebilme,

İklim değişikliği, enerjinin çevresel etkileri ve toplumsal maliyeti, karbon ekonomisi gibi konularda bilgi birikimi sağlayarak, yatırım süreçlerinde doğru kararlar verebilme becerilerini kazandırmaktır.

ETM Profesyonellere yönelik Yüksek Lisans programı, farklı disiplinlerden, farklı sektörlerden ve farklı tecrübe seviyelerinden gelen yöneticilerin ve yönetici adaylarının, birbirini tamamlayan bilgilerini ve tecrübelerini paylaşabildikleri, zengin bir “beraber öğrenme” platformudur. Program katılımcıları, birbirlerine ve programa yapabilecekleri katkılar göz önünde bulundurularak özenle seçilirler.

 

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı her biri 14 hafta sürecek 3 dönem – toplam 12 ay (Güz, Bahar ve Yaz) süren bir programdır. Programın dersleri Eylül ayında başlar ve bir sonraki senenin Eylül ayında program tamamlanır. Dersler hafta içi 6 saat ve hafta sonu 6 saat olacak şekilde planlanmıştır, Program toplam 10 modül (30 kredi) ve kredisiz olarak alınması gereken proje dersinden oluşmaktadır,