Modern İlham Perileri | Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

İstanbul şehrinin Tophane semtinde yeralan ve Tophane-i Amire olarak tanınan, İstanbul’un fethinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına kadar işlevini sürdüren “Top Döküm Binaları” uzun yıllar Milli Savunma Bakanlığı’nın kullanımında kalmıştır. Bir dönem Askeri Müze işlevi verilmesi düşünülen yapılar topluluğu 1992 yılında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Askeri Müze yetkilileri arasında düzenlenen bir protokol ile üniversiteye devredilmiştir.

İstanbul’un fethinden önce “Metopon” olarak adlandırılan, Osmanlılar döneminde ise “Tophane” adını alan semtte, top döküm tesislerinin inşasının Fatih Sultan Mehmet tarafından başlatıldığı bilinmektedir. Bir top döküm binası ve topçular kışlası inşası ile başlayan yapılaşma, daha sonraki dönemlerde yeni yapıların eklenmesiyle birlikte giderek yaygınlaşmıştır. III. Selim döneminde başlatılan yenileşme hareketleri ordu da yansımasını bulmuş ve Tophane semtinde top döküm tesislerine ek olarak Topçu ve Top Arabacıları Kışlaları inşa edilmiştir.

Top döküm binalarında topların dökümü gerçekleştirilmiş, kışla binalarında ise askeri eğitim verilmiştir. Bu döneme ait ve Tophane semtindeki yapılaşmayı gösteren çok sayıda görsel doküman mevcuttur. Tophane semti ve top döküm tesisleri ile birlikte diğer askeri yapıların inşası konusu, zaman içerisinde bilinçli olarak uygulanmış bir tasarım projesinin parçaları olarak yorumlanmalıdır. Yer seçiminden itibaren başlayan bu tasarım süreci zaman içerisinde olgunlaşmış ve diğer yapılarıyla birlikte bir askeri ve sanayi işlevli bir semtin oluşmasına yol açmıştır. Bu yapılardan günümüze sadece, yamaçta yeralan iki top döküm binası ile yapımı 1851 yılına tarihlenen ve “Tophane Kasrı” olarak bilinen yapı kalmıştır.

Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kullanımında olan yapılar topluluğu, çok amaçlı sergi holü olarak işlevlendirilmiştir.

“Sinan ve Mimari Dehanın Şaheserleri” Sergisi

Mimarlık tarihimizin en önemli simgesi olan Mimar Sinan, ölümünün 427. yılında“Sinan ve Mimari Dehanın Şaheserleri” sergisiyle anılıyor. Sinan hakkındabugüne kadar düzenlenmiş bu en kapsamlı ve multi-teknolojik sergi, bugün yapılan bir basın toplantısıyla MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarınıaçtı. Serginin bilet satışları Tix box’ta yapılıyor.

Yaratıcı dehasıyla klasik Osmanlımimarisinde gerçekleştirdiği eşsiz yapıtlarınıhem kültürümüze hem de

dünya mimarlık mirasına kazandıran  Mimar Sinan, MSGSÜ,  Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi, MSGSÜ İçMimarlık Bölümü ve Alleventsortaklığında düzenlenen“Sinan ve Mimari Dehanın Şaheserleri” sergisi ile anılıyor. 9 Nisan – 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’daki MSGSÜ Tophane-i Amire KSM’de, ardından da Türkiye’nin ve dünyanın farklıkentlerinde organize edilecek olan “Sinan ve Mimari Dehanın Şaheserleri” sergisinin teknolojik uygulama tasarımlarıise Awesome Broduction imzasını taşıyor.

Her yaştan ve her kesimden

izleyiciye hitap edecek

“Sinan ve Mimari Dehanın Şaheserleri” sergisi, Sinan’ın mimar, şehirci, mühendis ve örgütleyici büyük bir usta olma sürecindekiüstün mimari ve sanatsal dehasına zemin hazırlayan dönemin

sosyal, kültürel ve mimari çehresini, Hassa Mimarlar Ocağı’ndaki takım çalışmasınıve eserlerinin yapım aşamalarını derinlemesine analiz ederek, dönemin hikayeleri ve öne çıkan karakterleri ile tüm ziyaretçileri etkisi altına alacak bir hayat öyküsü ortaya koyuyor.

Bir klasiği, şimdiye kadar alışılmış sunumlarının ötesinde, modern bir anlatımla, ilgi çekici ve bilinmeyen hikayeleriyle anlatan sergide mimarlık ve mühendislik dehası Sinan, yaşadığı dönem ve coğrafyanın etkileşimleriyle, himayecisi olan saray erkanı ile ilişkisiyle ve kendi ağzından otobiyografisiyle tanıtılarak her yaştan, her konumdan ve her bilgi düzeyinden izleyiciye ulaşmak hedefleniyor. Üç boyutlu görsellerden animasyonlara, dijital haritalarda Sinan eserlerinin takibinden dokunmatik ekranlarda interaktif okuma

ve incelemelere kadar çok çeşitli yöntemin kullanıldığı sergide, izleyicilerin Mimar Sinan’ı panolar, dijital gösterimler ve Can Gürzap’ın seslendirmesiyle kulaklıklardan takip edebilmeleri de mümkün olacak. Araştırmacı, öğrenci ve uzmanların oturup inceleme yapabilecekleri, arşiv nitelikli bir masanın da bulunduğu sergide sözlük/sözcük oyunları, dönemin inşaat aşamalarını aktaran canlandırılmış minyatürler, resimler ve müzikler meraklıları ve çocuk izleyicileri 16.yüzyıla doğru enfes bir yolculuğa çıkarıyor.