Mehmet Akif Ersoy Hakkında Bunları Biliyor musunuz?

Mehmet Akif Ersoy Hakkında Bunları Biliyor musunuz?

Mehmet Akif Ersoy’un Gerçek adının Ragıyf olduğunu ve babası ölene kadar bu adı kullandığını?

Doğru, babası ona bu adı vermiş fakat anlaşılmamış olan  bu kelime, muhitindekiler tarafından “Akif´ şeklinde telaffuz edilmiştir.  Kendisi de hayatını, babasının vefatının ardından, bu Akif ismiyle sürdürmeyi seçmiştir.

İlk okuduğu şiir kitabının Leyla ile Mecnun olduğunu?

Rüştiye yıllarında kendisinde, şiir merakı uyandı şiir kitapları okumaya başladı. İlk okuduğu manzum eserin Fuzuli´nin “Leyla ve Mecnun”u olduğunu kendisi söylemektedir. Aynı dönemlerde, sınıf arkadaşı İbnül Emin Mahmut Kemal ile birlikte manzumeler yazmaya başladığı da bilinmektedir.

Yüksek okulda Veterinerlik okuduğunu hiç duydunuz mu?

Aslında Üniversitede Mülkiye okumak ilk tercihi imiş. Ancak ababsı erken yaşta vefat edince o da çabuk para kazanmaya başlayacağını bildiği “baytarlık mektebine” gitmeye karar vermiş. Dolayısıyla 22 Aralık 1893’de, o zaman “Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi” adını taşıyan “Veteriner Fakültesi”nden birincilikle mezun olmuş.  Daha sonra “ Orman ve Ma’âdin ve Ziraat Nezareti” fen heyetinin baytarlık işlerine bakan beşinci şubesine “Baytar Müfettiş Muavini” olarak tayin edilmiş ve meslek hayatına atılmış

Bilinen ilk matbu eseri hangisidir?

28 Aralık 1893’te “Hazine-i Fünûn” dergisinde ilk gazelinin  yayınlandığı biliniyor. Bu gazel, Akif’in hâlen bilinen ilk matbu eseridir. Hazine-i Fünun dergisinde de 18 Ekim 1894 tarihinde bir gazeli daha yayınlanmıştır. Bu yıllarda çıkmış öteki dergilerde de günümüzde hâlen bilinmeyen manzumelerinin yayınlanmış olması ihtimali çok yüksektir.

 

Evlenmiş mi? Evlendiyse kaç yaşında evlenmiş? Kaç çoçuğu var?

1 Eylül 1898’de, yani tam yirmi beş yaşında evlenmiştir. “Tophane-i Âmire” veznedarı Mehmet Emin Bey’in  kızı olan eşi İsmet Hanım, o sıralarda yirmi yaşında imiş.  Mehmet Âkif’in üçü kız olmak üzere altı çocuğu olmuştur bu evlilikten, Çocuklarından dördüncüsünü bir buçuk yaşındayken kaybetmiştir. Çocuklarının isimleri sırasıyla: Cemile, Feride, Suad, İbrahim, Naim, Emin, Tahir’dir.