Modern İlham Perileri | EXPO 2016 ANTALYA

“Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya” yaratmak amacıyla “Çiçek ve Çocuk“ temasıyla yola çıkan, kültür, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir buluşma noktası olan EXPO 2016 Antalya, 50’nin üstünde ülkenin katılımıyla uluslararası çaplı bir iletişim ortamı sağlamaktadır. 191 gün boyunca sürecek olan EXPO 2016 Antalya’nın gelişim ve oluşum sürecinde, alan içindeki yapılarından, katılımcıların bahçelerine kadar her noktası, Tarih, Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik, Yeşil Şehirler alt temalarından yola çıkarak gelişmiştir.

Expo Nedir?

EXPO, kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında bir olimpiyattır.

 

EXPO eğitim ve eğlenceyi birleştiren bir deneyimdir ve çok sayıda konferans, sempozyum, sergi ve gösteri gibi faaliyetleri düzenleme olanağı sunar. Yenilikçi mimarisi ile EXPO alanının kendisi bir cazibe merkezidir. İnteraktif sergiler, çığır açan teknolojiler ve EXPO’nun yoğun kültür programı ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatır.

Katılımcılar İçin

Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) şu anda 4 tür EXPO düzenlemektedir: Dünya EXPO’su, Uluslararası özel temalı EXPO, Bahçecilik EXPO’su ve Milano Trienal.

Dünya EXPO’ları, 5 yılda bir düzenlenen ve evrensel EXPO olarak tanımlanan EXPO’lardır ve süreleri 6 aydır. Bu tür EXPO’lar son yıllarda 2000 Hannover, 2005 Aichi, 2010 Şanghay’da düzenlenmiş olup, 2015 yılında Milano’da düzenlenmiştir. Dünya EXPO’ları; bugüne kadar düzenlendikleri tüm kentleri köklü bir şekilde değiştirdikleri gibi, bu kentlere görkemli anıtsal yapılar da kazandırmışlardır.

Bir diğer dikkat çekici EXPO türü de Bahçecilik EXPO’lardır. Bahçecilik EXPO’ları diğer EXPO’lardan ayıran en önemli özellik, Uluslararası Çiçek Üreticileri Birliği (AIHP) ile BIE’nin müştereken onaylamalarıyla hayata geçirilmeleridir. Başka bir deyişle, süreçte tek bir kurum değil, iki farklı kurum yetkilidir. Uygulamada, AIPH Konseyi projeyi benimsediği takdirde, BIE Genel Kurulu’nda ev sahibi ülkeye ve şehre Bahçecilik EXPO’su düzenlenmesi hakkı verilmektedir

 

Expoların Ortak Hedefi

Her bir EXPO kendi alanında halkı bilinçlendirmeyi, değişimi paylaşmayı, ilerlemeyi teşvik etmeyi ve diyalog ile deneyimleri aktarmayı hedeflemektedir.

Hikâye

Çiçekler gelecek nesillere bırakmayı hedeflediğimiz yaşanabilir bir dünyayı, insanın biyoçeşitliliği sürdürme kapasitesi ile bağlantılı doğal çevre ve insan eliyle yaratılan çevrenin bir denge içerisinde bulunduğu bir ortamı, daha yeşil bir dünyayı sembolize ederler.

EXPO 2016 Antalya, insanın çeşitli şekillerde yararlandığı kültür bitkilerinin evrimi ve biyoçeşitlilikle olan ilişkine bir bakış açısı getirerek insan ve bitki çeşitliliği arasındaki son derece önemli olan bu ilişkiye vurgu yapmaktadır.

Biyoçeşitliliğin geleceği bizim yaygın olarak üretimi yapılan kültür bitkilerinin çoğaltılması/üretilmesi ve buna paralel olarak, doğal biyoçeşitliliği muhafaza etme yeteneğimize bağlıdır. Doğa, bize özellikle kültür bitkileri için yabani bitki aileleri (Crop Wild Relatives) ile eşsiz bir rezerv sunmaktadır.

EXPO 2016 Antalya temasının çıkış noktası, bitkilerin kültüre alındıkları merkezler ve kültüre alınan bitkiler olmuştur. Kültür bitkileri ile yabani akrabalarının potansiyeli, EXPO 2016 Antalya’da tema kapsamındaki faaliyetlere ve uygulamalara çeşitlilik vermek için verimli bir kaynaktır.

Tema ve alt temalar, katılımcılar açısından ulusal ve teknik olarak EXPO 2016 Antalya’nın genel temasının yorumlanmasında ve bahçe tasarımlarının oluşturulmasında yardımcı olmuştur.

Resmi katılımcılar temaya uygun olarak yapacakları bahçe tasarımlarında alt temaları seçmekte özgürdür. Bahçe tasarımlarında temayla veya tek bir alt tema seçebilecekleri gibi, birden fazla alt temayı birleştirerek de tasarım yapabilirler. Ayrıca farklı bir bakış açısı ile genel temanın değişik bir yorumunu da sergileyebilirler.

“Geleceği Yeşertmek” sloganı ile hızla çoğalan nüfusun beslenmesi, daha çok kültür bitkilerinin üretilmesi, kentleşme nedeniyle doğal ortamların, bitki ve hayvan türlerinin azalması/yok olması, biyoçeşitliliğin zarar görmesi gibi küresel sorunlara EXPO 2016 Antalya aracılığıyla dikkat çekilerek yerel boyutta bazı çözüm önerileri sunulmaktadır. “Geleceği Yeşertmek” sloganı tüm katılımcılara geniş bir çerçeve sunmaktadır.

EXPO 2016 Antalya’nın Alt Temaları

– Tarih

– Biyoçeşitlilik

– Sürdürülebilirlik

– Yeşil Şehir

 

Katımcılar için

 

Çok geniş bir kitleye hitap eden ve etki sahibi kişiler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve politikacıların bir arada çalışmasına olanak veren bir etkinliktir.

 

Ülke Bahçeleri TEMASI

İç Ve Dış Bahçeler

Ülke bahçeleri, EXPO 2016’da katılımcı ülkelerin bahçe sanatları ve kültürlerini ziyaretçilere anlatma ve gösterme imkânı veren mekanlardır.

 

Katılımcı her ülke için iç mekan bahçesi, ofis binası ve sergi alanının batı tarafında dış bahçe bölümü ayrılmıştır.

 

İç Bahçelerde katılımcı ülkeler kesme çiçek ve saksılı süs bitkileri sektörünü yansıtan alanlar oluşturmaktadır. Bu alanda aynı zamanda ülkemizdeki kesme çiçek ve saksılı süs bitkileri sektörünü tanıtacak sergiler ile çeşitli kategorilerde yarışmalar da düzenlenmektedir.

 

Katılımcı ülkeler dış bahçelerinde de kültürlerini ve bahçecilik anlayışlarını ziyaretçilere sunmaktadır. Ziyaretçiler için birçok ülkeyi bir arada görmek, kültürlerini tanıma şansına sahip olmak ilgi çekici olmaktadır.

 

EXPO sonrasında katılımcı ülkelerin dış bahçelerinin bakımını Türkiye Cumhuriyeti üstlenerek EXPO’nun miraslarından biri olarak gelecek nesillere aktarılacaktır.

 

EXPO 2016 Antalya’ya Resmi olarak 52 ülke, resmi olmayan 3 ülke katılım sağlamaktadır.

 

Ülke:

Almanya

Tema:

Geleceği ekmek – Yenilenebilir kaynakların yenilikçilik potansiyeli

 

Ülke:

Azerbaycan Cumhuriyeti

Tema:

Azerbaycan Gelecek Nesiller için Biyoçeşitlilik ve Çiçek Mirası

 

Ülke:

Çin Halk Cumhuriyeti

Tema:

Çiçekler ve çocuklar

 

Ülke:

Kore Cumhuriyeti

Tema:

– Sahil bahçesine davet –

Kore’deki Suncheon Koyu’nun doğal peyzajı esas alınıp yeniden yorumlanması ile Kore Cumhuriyeti Bahçesi oluşturulmuştur.

 

Mozaikültür Bitki Heykelleri Teması

 

ÖZET: Mozaikültür Bitki Heykelleri Alanı, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve böcekler arasındaki binlerce yıldan bu yana devam eden bağı ve insanların yaşamak için bu 3 yaşam formuna duyduğu ihtiyacı anlatmaktadır.

 

EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı’nda 15 dönümlük arazi üzerinde; Kanada merkezli Mosaicultures Internationales De Montreal ile yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan 108 bitki heykeli sergilenmektedir. Mozaikültür tarafından oluşturulan bu alan, dünyanın en büyük bitki heykel sergisi niteliğindedir.

 

SERGİDE YER ALANLAR

 

Mezopotamya’da ilk buğdayın yetişmesi ile başlayan uygarlığın yayılışının tasvir edildiği bitki heykel sergisinde; İpek böceği ve İpek Yolu efsanesi, Asya’da tarım ve evcilleştirme, Asya’da pirinç ve bambu ekimi, Afrika’da hayvan koruyucu kabile “Maasai”, sebati sergileyen Ağaç diken adam gibi temalar işlenmektedir.

 

Konsept

Mozaikültür bitki heykelleri alanının konsepti “Tarih ve Biyolojik Çeşitliliğe” dayanmaktadır. Söz konusu konsept; çiftçiliğin kökeninde evcilleştirilmiş ilk hayvan türlerine odaklanarak, bitkilerin ve hayvanların biyolojik çeşitliliğini yeniden canlandırmayı hedef olarak belirlemiştir.

 

Tarihte Yolculuk

 

Mozaikültür alanı, tarih öncesine dayanan, avcı-toplayıcı toplumlardan başlayarak, Bereketli Hilâl üzerinde tarımın ortaya çıkması ve hayvanların evcilleştirilmesiyle, çiftçi/hayvan yetiştiricisi bir topluma doğru insanoğlunun gelişim yolculuğunu tasvir etmektedir. Hayvanların ve bitkilerin evcilleştirilme sürecini anlatmaktadır.

 

rsz_adsc_4604

 

Çevre Duyarlılığı TEMASI

 

İnsanların, hayatta kalabilmek için, fauna ve flora ile mutlak bir bağı bulunmaktadır. Mozaikültür alanı insanlığın geçmişini hatırlatarak bizi, çevreye duyarlılığımızı yeniden gözden geçirmeye ve gezegenimiz üzerinde fauna ve flora olmak üzere tüm yaşamı korumaya davet etmektedir.

 

Mozaikültür alanı, dünyanın 5 kıtasından esinlenerek kurgulanmıştır. Bitki heykelleri alanı 10 sahneden oluşmaktadır.

 

1, 2, 3 ve 4 nolu sahneler Asya’yı,

 

5 nolu sahne Afrika’yı,

 

6 nolu sahne Güney Amerika /Amerika’yı

 

7, 8, 9 ve 10 nolu sahneler Avrupa’yı temsil etmektedir.

 

Şehirlerin En iyi Uygulamalaru TEMASI

 

Katılımcı şehirlere ve kuruluşlara, yenilikçi uygulama ortamı çerçevesinde geliştirdikleri projelerini sergilemek için bir vitrindir.

Projeler, alt temalarımız olan tarih, sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik ve yeşil şehirler konuları ile ilgilidir.

521 proje arasından seçilen 35 proje ile tarım yöntemleri, organik tarım, biyo-teknoloji, sürdürülebilirlik ve çevresel sorunlara çözüm gibi konuları ilgilendiren en akıllı çözümler sergilenmektedir.