Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi

Güneş malum evrenin en büyük enerji kaynağı. Koskoca uzay sistemindeki hakimiyetini bir yana bırakın. Dünyamızdaki yaşamın da birincil koşulu ve ana kaynağı. Dünya üzerindeki her canlının yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamasının ana odak noktasını oluşturan Güneş, gerek endüstriyel boyutta gerekse bireysel boyutta enerji üretimi için de çok önemli bir faktör.

Uzun yıllardır gündemde olan, özellikle yazlık evlerde su ısıtmada kullanılan paneller, bugünün teknolojisine adapte oldu. Evlerimizdeki elektrik tüketimini neredeyse tamamını karşılayacak boyuta gelen kapasiteleriyle yeni versiyonlar artık gündemimizde. Gelin konuya biraz yakından bakalım. Önce işin mantığını anlayarak başlayalım. Güneş panellerinin içerisinde yer alan güneş pilleri, güneş enerjisini soğurarak güneşin ürettiği o devasa enerjiden küçültülmüş boyutlarda yararlanmamızı sağlarlar.

Biraz da detaylı bilgi vermek gerekirse: panellerin içerinde yer alan bu pillere fotovoltaik hücreler de denmektedir. Fotovoltaik güneş hücreleri, güneş enerjisini soğurmasından sonra elde edilen enerjiyi depolanmak üzere akülere göndermektedir. Akülerde depolanan enerji, doğru akım olduğundan dolayı evlerde kullanılabilmesi için AC akıma çevrilmesi gerekmektedir. İşte bu anda devreye giren güneş panelleri sistemleri elemanı olan alternatörlerdir. Alternatörler akülerden alınan DC akımım AC akıma dönüştürülmesini sağlamaktadır. Elde edilen enerjinin AC akıma dönüştürülmesinin ardından ise elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olmaktadır.

Güneş enerji sistemlerinin çalışma mantığı öncelikle bünyelerinde yer alan güneş hücrelerine dayanmaktadır. Bu hücreler güneşten gelen ısıyı soğurarak küçük bir enerji kaybı ile depolamakta ve sistemlerin çıkış noktasında yer alan akülere ileterek enerji oluşmasını sağlamaktadır. Güneşe bakan paneller genelde 60 derecelik açılarla mekanlara konuşlandırılmaktadır. 5 ya da 30 panel aralığında kurulan bir sistem herhangi bir ailenin 1 günlük enerji ihtiyacını rahatça karşılayabilmekte ve bu durum her gün aynı şekilde devam etmektedir.

Hepimizin elektrik faturalarından şikayet ettiği bu dönemde kendi elektriğini kendin üretmek hepimize cazip gelecektir buna hiş şüphemiz yok. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi, elektrik üretme konusunda kullanıcılara birtakım faydalar sunmaktadır. Bu faydalardan ilki elektrik üretimine katkı ve bu sayede bedava enerji elde edilmesine olanak sağlamasıdır elbette. Güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlamak için güneş panelleri öncelikli koşuldur. Pek çok aile bireysel olarak karar verebildikleri noktalarda bu sistemleri kurmayı tercih edecek derecede bilinçlenmiş durumdalar aslında.  Ama asıl faydayı elde etmek için endüstriel kullanımın ve ortak alanlardaki tercih düzeylerinin bugünden çok daha ileri bir çizgiye gelmesi kaçınılmaz. elektrik üretiminin gerçekleştirilmesi için günümüzde iki etkin yenilenebilir yöntem bulunmaktadır.

Bunlardan biri güneş enerjisi diğer ise rüzgar enerjisidir. Global dünya içerisinde mevcut olan yenilenemez enerji kaynakları her geçen gün tükendiği ve bu kaynakların dünyadan yok olacağı son zaman için ortalama 100 yıl ömür biçildiği gözönüne alınınca durumun önemi daha net algılanıyor. Bu nedenle insanların yeni enerji kaynaklarını yönelmeleri ve alternatif çözümler dahilinde elektrik üretimi gerçekleştirmeleri aslında bir alternatif değil zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan güneş enerjisi ile elektrik elde etmek küresel ısınmaya etki bulunmayan bir enerji üretimidir. Bunun yanında zehirli gaz çıkışı yok denecek kadar az olan bu sistemlerde, geri dönüşüme müsait olmayan hemen hemen hiç malzeme bulunmamaktadır.