Enerji Dosyası | Motor Teknolojileri

Son yıllarda hemen hemen her insanın bilinçlenmesi gereken konuların başında çevreye duyarlı tüketim ve mevcut kaynakların doğru kullanılması ve korunması geliyor.

Dünyadaki en önemli kaynaklardan biri de enerji üretilen kaynaklar.Nasıl ki Dünyadaki yaşamın sürebilmesi için gerekli yaşam kaynakları çok önemli ise aynı şekilde enerji üretilen kaynakların da çevreyi yok edici özelliklerinden arındırılmış olarak doğru ve israf edilmeden tüketilmesi çok önemli. Bunların en başında ise kullandığımız yakıtlar ve her mevsim hatta her gün tükettiğimiz araç yakıtları geliyor.

Toplu taşıma kullanım alışkanlıklarının sürekli arttırılmaya çalışıldığı günümüzde gereksiz yakıt kullanımının engellenmesinin yanısıra ürettiği artıklar ile yaşam kaynaklarını yok edebilecek bir potansiyele sahip olan araç yakıtlarının çevreye duyarlı hale getirilmesi de bir o kadar önemli.

Bu sebeple neredeyse tüm otomotiv markaları “çevreye duyarlı” adı altında motor seçenekleri geliştirmeye başladı.Bununla beraber akaryakıt üreticileri de hammadde işleme tekniklerinde bazı standartlar getirerek çevreye en az zarar verebilecek yakıt üretimini yapmaya çalışıyor.Bu işbirliği ile ortaya hem en az zararlı atık çıkartan motorlar ve en az atık üreten yakıtlar çıkmaya başladı.Çevreye duyarlı olma rekabeti içinde üreticiler , alternatif enerji kullanımı ile çevreye hiç zarar vermeyecek motor alternatifleri üretmeye başladı bile.

Tüm bu çalışmaların aslında 2 ana hedefi var:

Birincisi , yaşadığımız çevrede gitgide artan insan nüfusunun  minimum sağlık standartlarında yaşayabilmesini sağlamak ve dünyamızın kendini yenileyebilmesine izin vermek için en azından daha fazla zarar vermemek ,ikincisi ise dünya üzerindeki kaynakların hızla tükeniyor olduğu gerçeğinden yola çıkarak kaynakların efektif kullanılması ve gelecek nesillere kaynakları hızla tüketmeyen aksine yeni kaynak alternatifleri ile umutlu bir dünya bırakabilmek.

 

Bu çalışmaları örneklendirmek için iki ana kategoride incelemek gerekir.ilki motor üretim çalışmaları ikincisi ise yakıt işleme çalışmaları.

Motor üretim çalışmalarında odaklanılan iki ana merkez var.Bunlardan ilki mevcut yakıt alternatifleri ile en az zararlı atık üreten motor seçenekleri,diğeri ise alternatif enerjiler ile çalışabilecek motorlar üretebilmek.

 

Örneğin geleceğin en etkin kullanıma sahip enerjilerinden biri olan hidrojendir. Hidrojen,yenilenebilir olmasıyla yani sudan elde edebiliyor olması ve kullandıktan sonra tekrar suya dönüşüm özelliği olması sebebi ile geleceğin en önemli enerjilerinden biridir.  Su kaynaklarında ,başta elektroliz yöntemiyle üretilen hidrojenin yanmasıyla beraber üretimde kullanılan kaynakları tekrardan besleyebilecek su üretilmektedir. Diğer önemli avantajlarından biri ise giderek kirlenen dünyamızda hava kirliliğini çok az miktarda etkileyen hidrojenin değeri ilerleyen zamanlarda daha da artacaktır. Hidrojen, hava içerisinde %4 ile %75 oranları arasında bulunduğunda kolayca tutuşur.Bu özelliğiyle birlikte  hidrojenin motorlarda yakıt olarak kullanımında büyük avantaj sağlar. Hidrojen-hava karışımlarını  gaz yakıtlarla karşılaştırırsak  daha geniş tutuşma sınırlarına sahip olduğu görülmektedir. Dünyada her yıl yaklaşık 600 milyar metreküp hidrojen üretilmektedir. En eski zamanlardan beri hidrojeni elde etme yöntemi  H2O olan suyun içindeki hidrojeni elektroliz yoluyla ayırmaktır. Birincil enerji kaynaklarının hepsi ile aşağıda tanımlanan yöntemlerin herhangi biriyle üretilebilir.

 

Araçlar için sunulabilecek bir alternatif de elektrik enerjisidir.Basit bir anlatımla Elektrik enerjisi ile şarz edilen piller vasıtası ile motorun enerji ihtiyacı karşılanır.Bu system ile gürültü minimuma ve karbon salınımı da sıfıra iner.Pillerin boyutları,şarz istasyonlarının henüz çok yaygın olmaması sebebi ile biraz yavaş üretilen bu motorlar önümüzdeki yıllarda bu alana yapılacak yatırımlarla bu sorunlarını çözerek ilk sıraya yerleşecektir.

 

Diğer bir yakıt alternatifi Bor madenidir.Araçların ihtiyacı olan enerjiyi üretebilmek için Bor madeni ana hammddeli piller üretilebilmektedir. Yapılan araştırmalar bor kullanılan yakıt pillerinin mevcut pillere nazaran birçok avantajı olduğunu göstermiştir. Bor içerikli pillerdeki verimliliğin oldukça yüksek değerlerde olması, elektrik üretim sürecinde hareketli hiçbir parça bulunmaması nedeniyle gayet sessiz çalışması, düşük hacimli ve uzun ömürlü olması ve motorlardaki gaz emisyonlarının da oldukça düşük olması diğer pillere göre bor yakıtlı pillerin önemli avantajları arasındadır.’

 

Günümüzde yaygınlaşmaya başlayan ve belki de en dikkat çekici alternatif motor tiplerinden biri de Hibrid otomobillerdir.

Hibrid (melez) otomobillerin amacı yakıt sarfiyatını azaltmaktır. Bunu sağlamak için sıkışık trafikte, düşük hızlarda benzin motoru yerine elektrik motorunu kullanmakta ve bu sayede kısmen 0 emisyon salınımı sağlamaktadırlar. Elektrik motorunun çalışması için gerekli enerji benzin motoru çalıştırıldığı zamanlarda ya da frenleme sırasında akülere şarj edilmektedir. Dolayısıyla bu araçların elektriğe bağlanarak şarj edilmesi gibi bir gereksinim yoktur.

İstenildiğinde benzinli istenildiğinde elektrik motoruyla ilerleyebilen ilk aracı 27 yaşındayken Ferdinand Porsche yapmıştır. 1902 yılında “Mixte-Wagen” adını verdiği aracı tanıtmıştır.Viyana’lı bir fayton üreticisi olan Ludwig Lohner ile birlikte çalışan Prsche 4 silindirli bir Daimler motoruna aküler , bir jeneratör ve elektrik motorları eklemiştir. Bu haliyle Mixte benzinli motor stop edildiğinde bile akülerin çalıştırdığı elektrikli motorla ilerlemeye devam edebilmekteydi.

Hibrid arabaların yaklaşık 10 yıl içerisinde, benzin motorlu arabaların yerini alacağı düşünülmektedir. Toyota ‘nın Toyota Prius modeli, Honda’nın Honda Insight ile başladığı günümüzde Honda Civic Hybrid ile devam eden serileri hibrit otomobillere örnek olarak verilebilir. Toyota’nın lüks araba şirketini temsil eden Lexus ‘un 2005 yılı içerisinde piyasaya sunduğu Lexus RX 400h modeli de melez otomobiller arasında yerini almıştır.

 

Tüm bu teknolojik çalışmaların yanısıra aslında Dünya enerji kaynaklarının korunmasında en büyük katkıyı biz kullanıcılar yapabiliriz.

Dünyamızın korunması adına yapacağımız seçimler yaşadığımız çevrenin bizden sonraki nesiller için çok daha yaşanabilir bir halde olmasını sağlayacaktır.

Örneğin yaz aylarında havanın daha serin olduğu zamanlarda yakıt almak bile daha az yakıt buharının atmosfere kaçmasını sağlayacaktır.Bu ve bunun gibi tüm fark  yaratabilecek seçimlerimiz geleceğimiz için çok önemlidir.